Bel voor een afspraak 052 46 64 68 Menu

Privacyverklaring Advocatenkantoor Conny MOONS

Elk bezoek aan en gebruik van de website gehost onder www.advocatenaktnoor-connymoons.be (hierna ‘de website’) is onderworpen aan deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring kan op elk ogenblik worden gewijzigd.

De website is eigendom van en wordt beheerd door Advocatenaktoor Conny MOONS, een CGV met zetel te 1840 Londerzeel, Maldersesteenweg 131 ingeschreven bij de kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0669.601.490.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Conny MOONS GCV tijdens alle interacties met Advocatenkantoor Conny MOONS, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening als advocatenkantoor, u contact opneemt met onze advocaten, medewerkers of secretariaat, enzovoort.:

Verantwoordelijke organisatie: Advocatennkantoor Conny MOONS is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Alle contactgegevens kan u vinden op onze website www.advocatenkantoor-connymoons.be

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Advocatenkantoor Conny MOONS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze verantwoordelijke.

Verantwoordelijke en aanspreekpunt voor de Gegevensbescherming: meester Conny MOONS (via conny@advocatenkantoor-connymoons.be)

Persoonsgegevens die wij verwerken: Advocatenkantoor Conny MOONS verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Advocatenkantoor Conny Moons verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen

De wettelijke grondslagen van het verwerken van persoonsgegevens zijn de volgende: ter behartiging van uw belangen in het kader van een geschil of geding waarvoor u ons als advocaat raadpleegt

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Advocatenkantoor Conny MOONS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In principe betreft de bewaartermijn 5 jaar na beëindiging van onze opdracht.

Geen delen van persoonsgegevens met derden: Advocatenkantoor Conny MOONS verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen of de overeenkomst met u.

Social Media: Advocatenkantoor Conny moons beschikt over een bedrijfspagina op Facebook en Linkedin. Dit platvorm wordt enkel gebruikt om bedrijfscommunicatie te voeren (verspreiden posts, aankondigingen, public relations, ...). U bent als betrokkene vrij om al dan niet onze social media te volgen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens door deze externe kanalen. U gelieve zich voorafgaandelijk te informeren aangaande het cookie- en privacybeleid bij deze externe aanbieders.

Uw rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. (contact: conny@advocatenkantoor-connymoons.be)


U heeft desgevallend de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
T+32 (0)2 274 48 00
F+32 (0)2 274 48 35

www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
contact(at)apd-gba.be

Uw toestemming met deze werkwijze en akkoord met de inhoud van deze privacyverklaring blijkt uit de ondertekening van uw verstrekte persoonsgegevens bij aanvang van de samenwerking onderaan de consultatienota.

© 2021 Advocatenkantoor Conny Moons - Dokter Emiel Van Winckellaan 14, 9200 Dendermonde - BTW BE 0669.601.490
Tel 052 46 64 68 - info@advocatenkantoor-connymoons.be - algemene voorwaarden - disclaimer - privacy policy - sitemap Quoted: Websites met méér